Konferencja upowszechniająca praktyki OWU…

Konferencja upowszechniająca praktyki OWU…

W środę 10 października br. w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie odbyła się Konferencja Upowszechniająca Praktykę Obserwacja Wybranych Uczniów. Przybyli na nią nauczyciele z 18 szkół z całej Polski, aby doskonalić swój warsztat pracy i uczyć się od nauczycieli z tutejszej placówki. Ceremonię rozpoczęcia i powitania uczestników uświetnili Starosta Tucholski Michał Mróz oraz Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki.

Konferencja upowszechniająca jest spotkaniem w szkole ubiegającej się o Tytuł Szkoły Uczącej Się. Program ten prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności. Dotyczy on kompleksowych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. Uczestniczące w programie szkoły wypracowują rozwiązania zmierzające do zwiększenia profesjonalizmu pracy nauczycieli, monitorowania efektów działań oraz dzielenia się między sobą najlepszymi praktykami.

Szkoła Podstawowa w Lubiewie współpracuje z klubem SUS od wielu lat, rozwijając metody i techniki oceniania kształtującego.  Nauczyciele nieustannie zastanawiają się, co jeszcze można zrobić, aby pomóc uczniom w lepszym i skuteczniejszym uczeniu się? W 2016 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu w szkole Praktyki Współpracy Nauczycieli pod nazwą Obserwacja Wybranych Uczniów.  Liderkami działania zostały dwie nauczycielki: Monika Wilkowska-Kowalska oraz Karolina Helmin. Przez dwa lata uczestniczyły w licznych warsztatach odbywających się w Warszawie i okolicach oraz koordynowały prace nad wprowadzaniem tej praktyki w Szkole Podstawowej w Lubiewie.

Ukoronowaniem dwuletniej współpracy nauczycieli tej placówki była zorganizowana przez nich 10 października konferencja. Miała ona na celu upowszechnienie praktyki OWU wśród innych polskich szkół  oraz promowanie oceniania kształtującego jako skutecznego sposobu poprawy jakości nauczania i uczenia się uczniów.

W ramach konferencji odbyły się warsztaty oraz lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lubiewie. Warsztat „OWU w pigułce” poprowadziły Monika Wilkowska – Kowalska oraz Karolina Helmin, warsztat „Metody rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem” – Iwona Szumińska – Łyczywek oraz Justyna Bartnik, warsztat „Podstawowe metody i techniki OK” – Roman Gulatowski, Aleksandra Kołakowska, Wiesława Pianowska, Wiesława Gulatowska oraz Małgorzata Puwałowska. Lekcje otwarte poprowadzili: Beata Ziółkowska, Małgorzata Porożyńska (metody i techniki OK), Renata Szymczak (czytanie ze zrozumieniem) oraz Aleksander Kozłowski (OWU).

Na zakończenia moderator oraz asystent szkoły z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej, Elżbieta Elmrych, przekazała dyrektor szkoły, Jolancie Kowalskiej, Tytuł Szkoły Uczącej Się. Jest on uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju placówki w programie Szkoła Ucząca Się. Tytuł potwierdza, że dyrektor oraz nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania. Uczestnicy konferencji nie szczędzili miłych słów i pochwał skierowanych do dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów lubiewskiej szkoły. Podkreślali użyteczność szkolenia w codziennej pracy. Wszystkich obecnych poczęstowano tortem ufundowanym przez Radę Rodziców SP w Lubiewie. Uczeń klasy 3a gimnazjum Marcel Gulatowski zadbał o muzyczny nastrój podczas ostatniej części spotkania.

Fotorelacja z “w dwóch obiektywach” tego wydarzenia poniżej pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1RqdBSVoXlQ5seaxFV_NoPbUmCqcqHnoW

 

 

Skip to content