Od 12 lipca 2024 – nowe legitymacje szkolne

Od 12 lipca 2024 – nowe legitymacje szkolne

Od 12 lipca 2024 – nowe legitymacje

Legitymacje szkolne w postaci papierowej zachowują ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole (§ 74 rozporządzenia w sprawie świadectw).

Ponadto legitymacje szkolne w postaci papierowej mogą być wydawane uczniom na drukach według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do 12 lipca 2024 r.

Od 12 lipca 2024 legitymacje szkolne będą wydane w postaci plastikowych kart ID-1.

 

Zdjęcie do legitymacji szkolnej – e-legitymacje

  1. zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  2. na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy,
    które utrudniają rozpoznanie,
  3. zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  4. twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
  5. osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych),
    z zamkniętymi ustami.

Wymogi techniczne:

rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele
wielkości maksymalnej do 2,5 MB,
tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość),

Zdjęcie dziecka proszę przesyłać na adres: sekretariat@splubiewo.edu.pl w tytule wiadomości proszę podawać: imię i nazwisko dziecka.

 

DUPLIKAT: 

Duplikat legitymacji papierowej w przypadku jej zgubienia będzie wydawany już w postaci kart ID-1; zdjęcie do duplikatu należy wykonać zgodnie z zasadami powyżej, opłata za duplikat jest zgodna z § 069 „Wpływy z różnych opłat” i obecnie wynosi 9 zł.

Potwierdzenie opłaty i zdjęcie należy przesłać wraz z wnioskiem o duplikat na adres: sekretariat@splubiewo.edu.pl

Wniosek-o-duplikat-legitymacji

Skip to content