Profilaktyka w Zespole Szkół w Lubiewie

Profilaktyka w Zespole Szkół w Lubiewie

Dnia 23 marca 2016 roku w Naszej szkole odbył się „Szkolny Dzień Profilaktyki”. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane pod hasłem „Bezpieczeństwo w wirtualnym świecie”.

Dzięki tej akcji uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum uczestniczyli w  warsztacie dotyczącym zjawiska cyberprzemocy. Zajęcia poprowadziła Pani psycholog Anita Grunwald.

Nasi wychowankowie nie tylko czerpali wiedzę ze szkoleń, mieli również możliwość obejrzenia spektaklu profilaktycznego dotyczącego problemu narkomanii „Carpe diem” w ramach realizacji programu edukacyjnego – „W trosce o młodzież – przeciwni narkomanii”, przygotowanego przez uczniów klas drugich gimnazjum pod kierunkiem pani reżyser Renaty Szymczak. Tego dnia przeprowadzona również została diagnoza nt. uzależnień od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów.

Uczniowie gimnazjum wzięli udział w warsztacie profilaktycznym prowadzonym przez Pana Roberta Lubranta. Mieli okazję w wesoły i przystępny sposób zdobyć wiedzę związaną z uzależnieniami, środkami psychoaktywnymi.

Ponadto każdy uczeń naszej szkoły tego dnia otrzymał owoc w ramach zdrowego drugiego śniadania.

Jak co roku w Dniu Profilaktyki odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych (tym razem pt. „Mój pozytywny bohater z filmów i bajek”) oraz konkurs dla nieco starszych uczniów na wiersz o tematyce profilaktycznej.

Poniżej przedstawiamy laureatów:

W konkursie plastycznym

Agnieszka Kłosowska, Julia Lewandowska – I miejsce

Remigiusz Regent, Wiktoria Regent – II miejsce

Nadia Zywert, Dominika Kiełpikowska, Maria Helmin, Piotr Kowalski, Tomasz Sikorski, Lena Barczyńska, Aleksandra Ostrowska – III miejsce

Roksana Gaca, Marlena Gaca, Martyna Gaca, Maja Trzcińska, Kornelia Ziółkowska, Piotr Gierczyński, Laura Nowak, Amelia Jastak, Kinga Kocikowska, Anna Zielińska, Michalina Wyrwicka – wyróżnienie

W konkursie na wiersz:

Ewa  Iwicka, Martyna Kujawa – I miejsce

Filip Helmin, Wiktor Kowalski, Milena Płoska – II miejsce

Jan Górecki, Oliwia Glazik – III miejsce

Kinga Talaśka, Weronika Nowak, Filip Grugel – wyróżnienie

Wiersze laureatów wydane zostały w formie tomika, który rozdawany był tego dnia uczniom, pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy z rąk Pani Grażyny Wolskiej – pracownika Powiatowej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tucholi oraz Pani Wandy Mróz – przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        w Lubiewie.

Należy dodać, że w czasie II semestru przeprowadzone zostały godziny wychowawcze                         nt. cyberprzemocy we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Organizacja Dnia Profilaktyki możliwa była dzięki współpracy z gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania były Karolina Przybysz – pedagog szkolny, Karolina Helmin – nauczyciel.

Skip to content