Stanowisko Wójta Gminy Lubiewo w sprawie otwarcia żłobka, przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Stanowisko Wójta Gminy Lubiewo w sprawie otwarcia żłobka, przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 29 kwietnia br.  o możliwości otworzenia żłobków i przedszkoli od 6 maja br. przy jednoczesnym zarządzeniu, że ostateczną decyzję w tej sprawie mają podjąć samorządy, informuję, że na terenie Gminy Lubiewo żadne z wymienionych placówek 6 maja br. nie rozpoczną swojej działalności.

Stanowisko to zostało wypracowane na spotkaniu w dniu 30 kwietnia br. z dyrektorami placówek oświatowych prowadzących tę formę opieki, na którym dokonano analizy bieżącej sytuacji i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Wytyczne z 29 kwietnia i 30 kwietnia nakładają na samorząd, dyrektorów, nauczycieli, personel pomocniczy i rodziców bardzo dużo warunków do spełnienia, które my dorośli jesteśmy w stanie wdrożyć i realizować. Jednakże, nie możemy zapomnieć, że mówimy tu o dzieciach od 1 roku do 6 lat, dla których podstawą funkcjonowania jest bezpośredni kontakt z rówieśnikami, opiekunami i wspólna zabawa. Tym bardziej, że sale dla dzieci muszą zostać bez wykładzin, w salach pozostaje minimalna ilość zabawek, które muszą być dezynfekowane po każdym użyciu przez dziecko, a zapewnienie wymaganej, bezpiecznej odległości podczas zabawy, nauki i posiłków jest wśród tak małych dzieci praktycznie nierealne.

Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, w której nie zanotowano żadnego przypadku koronawirusa, z pewnością w dużej mierze jest to efekt zastosowania się naszych mieszkańców do reżimu sanitarnego, samodyscypliny i wielkiej odpowiedzialności, za co bardzo wszystkim dziękuję.  Czy warto ten dorobek zaprzepaścić zbyt wczesnym posłaniem dziecka do żłobka czy przedszkola?

Szanowni Rodzice, zdrowie mieszkańców Gminy Lubiewo jest dla mnie priorytetem, rozumiem również rodziców, którzy mają problem z zapewnieniem opieki nad swoimi dziećmi, bo nie każdy pracodawca łaskawie patrzy na kolejny okres zasiłku opiekuńczego.
W tej sytuacji w jakiej zostaliśmy postawieni przez rząd, proszę Was o dokładne zapoznanie się z wytycznymi umieszczonymi na stronie przedszkola, żłobka, gminy i podjęcie decyzji poprzez zadeklarowanie czy chcą Państwo, żeby żłobek, przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zostały otworzone przed 24 maja br. dla dzieci rodziców obojga pracujących oraz osób pracujących samotnie wychowujących dziecko. Deklaracje zainteresowania posłaniem dziecka do przedszkola czy żłobka proszę składać w formie telefonicznej u dyrektorów placówek, w których Państwa dziecko jest zapisane do środy
6 maja br. do godz. 15:00.

Przedszkole samorządowe Gminy Lubiewo – Dorota Hass-Goliszek – 512 864 137

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Lubiewie – Jolanta Kowalska –  512 864 133

Przedszkole i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Klonowie – Honorata Szanecka – 605 476 531

Żłobek w Bysławiu – Agnieszka Sierosławska – 516 082 168.

Jednocześnie informuję, że gdyby była Państwa wola dotycząca otwarcia przedszkola, to ze względów bezpieczeństwa sanitarnego miałoby to miejsce tylko w  Lubiewie.

Licząc na zrozumienie podjętej decyzji przekazuję Państwu serdeczne pozdrowienia
i życzenia zdrowia.

Wójt Gminy Lubiewo

                                                                                                        Joanna Jastak

Załączniki:

 

Skip to content