“BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY”

Nasze gimnazjum bierze udział w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską oraz Powiat Tucholski, programie rozwojowym szkół i placówek oświatowych, który m.in. ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia realizowane w ramach tegorocznego projektu noszą nazwę “Borowiacy w labiryntach wiedzy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content