http://splubiewo.edu.pl/en/

“BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY”

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Nasze gimnazjum bierze udział w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską oraz Powiat Tucholski, programie rozwojowym szkół i placówek oświatowych, który m.in. ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia realizowane w ramach tegorocznego projektu noszą nazwę “Borowiacy w labiryntach wiedzy”.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Skip to content