Konkurs plastyczny – Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Konkurs plastyczny – Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Praca plastyczna może zostać wykonana dowolną techniką płaską, tak, aby była możliwość skopiowania jej i wydrukowania.

Zwycięskie prace wykorzystane zostaną jako tło/okładka do kalendarzy na rok 2025. A także, jeśli taka będzie decyzja stanowić będą również materiał do wykonania plakatów reklamowych lub plakatów na ściany Oddziałów i Centrali.

Tematem pracy jest wizja dzieci nt. Nowoczesnego Banku Spółdzielczego.

Konkurs trwać będzie od 20.05.2024 r. do 17.06.2024 r.

NAGRODY:

1. Za zajęcie I miejsca Bon podarunkowy o wartości 300 zł oraz pakiet gadżetów bankowych o wartości 50 zł.

2. Za zajęcie II miejsca bon podarunkowy o wartości 200 zł oraz pakiet gadżetów bankowych o wartości 50 zł.

3. Za zajęcie III miejsca bon podarunkowy o wartości 150 zł oraz pakiet gadżetów bankowych o wartości 50 zł.

Bony podarunkowe do sklepów SMYK lub Empik zależnie od wieku zwycięzców.

ZASADY KONKURSU:

W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna, których opiekun prawny lub wychowawca klasy, po ówczesnym uzyskaniu zgody opiekuna prawnego, dokona zgłoszenia poprzez nadesłanie zgłoszenia na adres korespondencyjny Banku lub adres marketing@bskoronowo.com.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 17.06.2024 r.

Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa powyżej, polega na przesłaniu w w/w terminie, wykonanej własnoręcznie pracy plastycznej, zgodnej z tematem Konkursu, techniką płaską dowolną, umożliwiającą powielanie do druku:

automatycznie na adres korespondencyjny Banku,
w formacie pdf lub jpg na adres marketing@bskoronowo.com.pl.

Szczegółowe zasady Konkursu zostały zawarte w Regulaminie do Konkursu (załącznik). UWAGA REGULAMIN MOŻE ULEC DROBNYM ZMIANIOM – OCZEKUJEMY NA WYTYCZNE RADCY PRAWNEGO.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dn. 21 czerwca 2024 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 24 czerwca 2024 roku.
Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie www oraz Facebooku Banku.

Szczegóły w załącznikach:

  1. Regulamin_konkursu_Nowoczesny_Bank_Spoldzielczy_2024
  2. Oświdczenia_zgody do konkursu
  3. Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych Konkurs

 

Skip to content