Otwarcie EKOPRACOWNI w Szkole Podstawowej w Lubiewie

Otwarcie EKOPRACOWNI w Szkole Podstawowej w Lubiewie

29 listopada 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie miało miejsce uroczyste otwarcie Ekopracowni.  Dzięki pozyskanym w konkursie Ekopracownia – zielone serce szkoły funduszom – 50 000 zł , zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstała zmodernizowana pracownia, wyposażona w nowoczesny sprzęt i inne pomoce dydaktyczne. Zdobycie funduszy było możliwe dzięki staraniu dyrekcji szkoły oraz dwóch nauczycielek: pani Justyny Bartnik oraz pani Karoliny Helmin.

Na początek Pani Dyrektor Jolanta Kowalska powitała serdecznie przybyłych gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo

Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo

Damian Ortamann – radny gminy Lubiewo

sierżant sztabowy Michał Jankowski z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

Marek Gackowski z Nadleśnictwa Zamrzenica.

Podczas uroczystości zaproszeni Goście  oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego zmierzyli się z szeregiem zagadek ekologicznych w przygotowanym przez uczniów escape roomie. Zadaniem uczestników było odnalezienie zaginionego klucza do pracowni. Następnie odbyło się uroczyste przecięcie symbolicznej wstęgi  i oficjalne oddanie pracowni do użytku. Sala zachwyciła wchodzących swą estetyką oraz barwami wiosennej zieleni, która pozwoli na wyciszenie się i skierowanie myśli ku naturze. Wydarzeniu towarzyszyły również występ szkolnego chóru czy prezentacja lipdubu promującego działania ekologiczne w Szkole Podstawowej w Lubiewie.

Edukacja ekologiczna w zmodernizowanej pracowni będzie teraz niezwykle przyjemna dla wychowanków, co z pewnością wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki i pobudzi do twórczego myślenia i działania. Podczas zajęć wykorzystywany będzie nowoczesny sprzęt, m.in. stacja pogodowa na boisku szkolnym, mikroskopy z możliwością nagrywania obserwowanych obiektów, zestawy STEM do praktycznego badania zjawisk przyrodniczych, ekran multimedialny, a powietrze oczyszczać będzie obraz wykonany z chrobotka reniferowego.

Skip to content