PROJEKT: ĆWICZĘ, UCZĘ, WYGRYWAM…

PROJEKT: ĆWICZĘ, UCZĘ, WYGRYWAM…

Beneficjentem projektu jest
Kujawsko–Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
,
ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
– placówka akredytowna.

 Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014

Projekt skierowany jest do 100 gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Obejmuje grupę 1500 uczniów gimnazjów. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

  • Językowe
  • Sportowe
  • Informatyczne
  • Matematyczno-przyrodnicze
  • Wsparcie psychologiczne

Uczniowie są uczestnikami wszystkich zajęć. Projekt ma charakter wychowawczy.

Cel główny projektu:

Kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań 1500 uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze 100 gimnazjów woj. kujawsko-pomorskiego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych
od 1.11.2012 do 31.05.2014.

 

Cele szczegółowe:

1. Zmiana nieakceptowanych społecznie za –
chowań 1500 uczniów, w wyniku zastosowa-
nia nowatorskich działań edukacyjnych i wy-
chowawczych na zajęciach pozalekcyjnych
w okresie realizacji projektu.

2. Przyrost u 1500 uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kon –
fliktowych poprzez udział w warsztatach z psychologiem w okresie realizacji projektu

3. Rozwój u 1500 uczniów kompetencji kluczowych, zainteresowań matematyczno – przyrodniczych, językowych i ICT poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content