Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej”z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród uczniów.

Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej”z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród uczniów.

Szanowni Państwo !

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” we współpracy z Kolegium Jagiellońskim TSW w Toruniu organizuje konkurs zatytułowany „Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej”. Celem konkursu jest promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego wśród mieszkańców regionu oraz kształtowanie aktywnych postaw na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Udział w konkursie pozwoli na rozwinięcie zainteresowań szeroko pojmowanym bezpieczeństwem ekologicznym a samo wydarzenie będzie miało charakter promocyjno- informacyjny i edukacyjny. Dla laureatów konkursu przewidziane są interesujące nagrody.

W załączeniu Regulamin Konkursu, gdzie przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przebiegu przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję na zainteresowanie oraz rozpropagowanie idei konkursu w swoim środowisku a także umożliwienie udziału wszystkim zainteresowanym.

 

Prezes

Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris

dr Andrzej Potoczek

 

Skip to content