Uniwersytet dziecięcy w Lubiewie?

Uniwersytet dziecięcy w Lubiewie?

Wójt Gminy Lubiewo zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat do wstąpienia w szeregi studentów Uniwersytetu Dziecięcego.

Z taką ofertą wystąpiła do nas Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, prowadząca ten rodzaj uniwersytetu już od 2010r.  Mając bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy przy organizowaniu Uniwersytetu  III Wieku, uważamy tę ofertę za bardzo atrakcyjną.

Główną ideą działalności uniwersytetu jest wprowadzenie najmłodszych uczestników do przygody jaką jest nauka, a także kształtowanie pozytywnych odczuć wokół nauki, które mają znaczący wpływ na przyszłość edukacyjną dziecka. Dla najmłodszych „zabawa
w studiowanie” to atrakcyjne wzbogacenie poznawanych w przedszkolu czy szkole tajników wiedzy.

Rok akademicki na Uniwersytecie Dziecięcym rozpoczyna się w październiku i trwa do czerwca. Dzieci spotykają się raz w miesiącu. Każdy młody student składa ślubowanie
i odbiera indeks, w którym na zakończenie każdego spotkania otrzymuje od prowadzące wpis. Tu nie ma egzaminów, sprawdzianów ani żadnej innej formy oceniania.

Oferta wykładowa będzie dostosowana do potrzeb  słuchaczy za pomocą ankiety diagnostycznej.

Aby mogła powstać filia Uniwersytetu Dziecięcego w Lubiewie wymagane jest zgłoszenie się minimum 50 dzieci. Wykłady odbywałyby się w do południa w soboty, jeden raz w miesiącu w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji w Lubiewie lub w Domu Strażaka w Bysławiu
(w zależności od liczby zgłoszonych dzieci z obwodów szkolnych).

Opłata za semestr od jednego dziecka wynosi 100,00zł (rocznie 200,00zł).

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy – zapisy przyjmuje do 14 września br. do godz. 15:00 Wioletta Szymczak osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem poczty elektronicznej ug.szymczak@lubiewo.pl lub tel. 512 864 125.

Skip to content