„Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę” – 30 573,50zł  dotacji na wycieczki szkolne.

Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 30 573,50zł. Całkowity koszt zadania wynosi 38 218,00 zł.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest wsparciem organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Zadanie to ma również wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych i pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

W ramach przyznanych środków, do końca roku szkolnego zostanie zrealizowanych łącznie pięć wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Lubiewie i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu. Nasi uczniowie zwiedzą Toruń, Gdańsk, Gdynię i Fojutowo.

Główne miejsca na trasach wycieczek to m.in.: Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”, Dom Legend Toruńskich, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Pole Bitwy na Westerplatte, Muzeum
II Wojny Światowej, Muzeum Hymnu Narodowego, Stocznia Gdańską czy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

 

Skip to content